Velkommen til

Søndervangs Rideterapi

– Mindful med Hest og natur

“Jeg møder mennesket, hvor de er
og sammen arbejder vi videre derfra.”

Helle-Dorte Schou
Eksamineret Rideterapeut

Hos Søndervangs Rideterapi kan vi tilbyde individuel rideterapi og hesteassisteret udvikling som gruppeforløb. Vores tilbud er både til private og offentlig myndighed.

Hesten og naturen kan være med til at skabe en personlig udvikling og en øget livskvalitet for mennesker.

Mange øvelser foregår fra jorden, så det er ikke en betingelse, at man har været på en hest for at kunne deltage. Hvis og/eller når man bliver klar, er der øvelser på hesten, hvor fokus er at komme i kontakt med sig selv og finde en indre ro via hesten.

Mindfulness er en måde at være i verden på. En tilstand af ro og balance i livet er målet, og her bruger vi hesten og naturen til at finde ind i den tilstand, hvor vi skærper vores sanser og skaber kontakten til kroppen.

Sommeren 2022 på  Søndervang