Om Mig

Mit navn er Helle-Dorte. Jeg bor sammen med min mand Martin på vores gård Søndervang. Her har vi skabt rammerne for bl.a. rideterapien med hestene i stille og rolige omgivelser.

Jeg har arbejdet med mennesker i sundhedssektoren de sidste 30 år, og særligt de sidste 17 år, har det være målrettet mennesker med psykiske og sociale udfordringer, både som mentor, støttekontaktperson og opsøgende medarbejder.

Det har været mennesker med personlighedsforstyrrelser, skizofreni, PTSD, angst, depression, stress og lignende. Mennesker med sociale udfordringer som har ønsket en forandring på forskellig vis.

Jeg har en sundhedsfaglig uddannelse som SSA, og efterfølgende fået bl.a. en diplom udd. i social pædagogik, kognitiv uddannelse, dobbeltdiagnose kursus, og systemisk-narrativ uddannelser.

Kurser i kommunikation, psykiatri, supervision, uddannelsen som eksamineret rideterapeut hos Skolenforrideterapi.dk og senest uddannet sanseterapeutisk massør.

Mit cv.

Uddannelse, efteruddannelse og faglige kurser.

  • Eksamineret rideterapeut v/ Skolenforrideterapi.dk
  • Sanseterapeutisk massør, v/ SanseMotorikAkademiet
  • Kognitiv uddannelse
  • Psykiatri
  • Systemisk-narrativ uddannelser
  • Kommunikation
  • Supervision
  • Dobbeltdiagnose kursus
  • Diplom i Social pædagogik
  • Social og Sundhedsassistent

Heste har ligeledes været en stor del af mit liv i mange år. De sidste 7 år har vi har haft dem hjemme, hvilket har givet mig muligheden for, at skabe nogle dejlige rammer på vores gård.

Jeg møder mennesket, hvor de er og arbejder videre derfra.

Det er vigtigt for mig, at mennesket oplever sig set, hørt og lyttet til. Igennem rideterapien er der mulighed for at få nogle redskaber, man kan anvende i ens personlige forandringsproces.

Jeg arbejder anerkendende, ressourceorienteret og tager altid udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.

For fortsat at have fokus på min egen personlige og faglige udvikling, modtager jeg løbende supervision hos skolenforrideterapi.dk